• <a href="https://twitter.com/nbu_ksa?lang=ar">nbu_ksa</a><a href="/PublishingImages/وسائل%20التواصل%20الاجتماعي%20شريط%20جانبي/TwitterNOHover.svg">TwitterNOHover.svg</a><a href="/PublishingImages/وسائل%20التواصل%20الاجتماعي%20شريط%20جانبي/TwitterHover.svg">TwitterHover.svg</a>نعم2
  التواصلSocial Media
 • <a href="https://www.youtube.com/channel/UC3do-obj6Iwv9mtbsnFoSFg">UC3do-obj6Iwv9mtbsnFoSFg</a><a href="/PublishingImages/وسائل%20التواصل%20الاجتماعي%20شريط%20جانبي/YoutubeNOHover.svg">YoutubeNOHover.svg</a><a href="/PublishingImages/وسائل%20التواصل%20الاجتماعي%20شريط%20جانبي/YouTubeHover.svg">YouTubeHover.svg</a>نعم3
 • <a href="#">#</a><a href="/PublishingImages/وسائل%20التواصل%20الاجتماعي%20شريط%20جانبي/GoogleBlus.svg">GoogleBlus.svg</a><a href="/PublishingImages/وسائل%20التواصل%20الاجتماعي%20شريط%20جانبي/GooglePlusHover.svg">GooglePlusHover.svg</a>نعم5
 • <a href="https://www.snapchat.com/add/nbu_ksa">nbu_ksa</a><a href="/PublishingImages/وسائل%20التواصل%20الاجتماعي%20شريط%20جانبي/snapchat.svg">snapchat.svg</a><a href="/PublishingImages/وسائل%20التواصل%20الاجتماعي%20شريط%20جانبي/SnapChatHover.svg">SnapChatHover.svg</a>نعم6
 • <a href="#">#</a><a href="/PublishingImages/التطبيقات%20شريط%20جانبي/Microsoft.svg">Microsoft.svg</a><a href="/PublishingImages/التطبيقات%20شريط%20جانبي/MicrosoftHover.svg">MicrosoftHover.svg</a>نعم1
  التطبيقاتApps
 • <a href="#">#</a><a href="/PublishingImages/التطبيقات%20شريط%20جانبي/IOS.svg">IOS.svg</a><a href="/PublishingImages/التطبيقات%20شريط%20جانبي/IOSHover.svg">IOSHover.svg</a>نعم2
 • <a href="#">#</a><a href="/PublishingImages/التطبيقات%20شريط%20جانبي/GooglePlay.svg">GooglePlay.svg</a><a href="/PublishingImages/التطبيقات%20شريط%20جانبي/GooglePlayHover.svg">GooglePlayHover.svg</a>نعم3
 • AR/Colleges/Applied_Medical_Sciences/Site Images/العلوم الطبية التطبيقية.jpg
 • عن الكلية<a href="/AR/Colleges/Applied_Medical_Sciences/Pages/About-College.aspx">About-College.aspx</a><a href="/AR/Colleges/Applied_Medical_Sciences/PublishingImages/روابط%20مهمه/عن%20الكلية.png">عن الكلية.png</a>لا
 • كلمة العميد<a href="/AR/Colleges/Applied_Medical_Sciences/Pages/Dean%27s-word.aspx">Dean's-word.aspx</a><a href="/AR/Colleges/Applied_Medical_Sciences/PublishingImages/روابط%20مهمه/منسوبي%20الكلية.png">منسوبي الكلية.png</a>لا
 • أعضاء هيئة التدريس و الموظفين <a href="/AR/Education_Committee_Members/Pages/default.aspx?ddlColleges=8and">default.aspx</a><a href="/AR/Colleges/Applied_Medical_Sciences/PublishingImages/روابط%20مهمه/منسوبي%20الكلية.png">منسوبي الكلية.png</a>لا
 • الخطة الدراسية <a href="/AR/Colleges/Applied_Medical_Sciences/Pages/Curriculium.aspx">Curriculium.aspx</a><a href="/AR/Colleges/Applied_Medical_Sciences/PublishingImages/روابط%20مهمه/ادلة%20واجراءات.png">ادلة واجراءات.png</a>لا
 • الدرجة الممنوحة <a href="/AR/Colleges/Applied_Medical_Sciences/Pages/Degree-awarded.aspx">Degree-awarded.aspx</a><a href="/AR/Colleges/Applied_Medical_Sciences/PublishingImages/روابط%20مهمه/ادلة%20واجراءات.png">ادلة واجراءات.png</a>لا
 • الخطة الدراسية<a href="/AR/Colleges/Applied_Medical_Sciences/Pages/Curriculium.aspx">Curriculium.aspx</a><a href="/AR/Colleges/Applied_Medical_Sciences/PublishingImages/روابط%20مهمه/ادلة%20واجراءات.png">ادلة واجراءات.png</a>لا
 • كلية العلوم الطبية التطبيقية0نعمنعم
  كلية العلوم الطبية التطبيقية
  عن الكلية
  كلمة العميد
  الأقسام+-
  قسم تقنية المختبرات الطبية
  قسم التغذية السريرية
  البرامج+-
  الدرجة الممنوحة
  الخطة الدراسية
  الخطة الدراسية
  البرامج الدراسية
  أعضاء هيئة التدريس
  الأدلة والإجراءات والنماذج
  للتواصل
 • عن الكلية<a href="/AR/Colleges/Applied_Medical_Sciences/Pages/About-College.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif">About-College.aspx</a>0نعملا
 • قسم تقنية المختبرات الطبية<a href="/AR/Colleges/Applied_Medical_Sciences/Pages/Department-of-Medical-Laboratory-Technology.aspx">Department-of-Medical-Laboratory-Technology.aspx</a>24نعملا
 • الدرجة الممنوحة<a href="/AR/Colleges/Applied_Medical_Sciences/Pages/Degree-awarded.aspx">Degree-awarded.aspx</a>27نعملا
 • كلمة العميد<a href="/AR/Colleges/Applied_Medical_Sciences/Pages/Dean%27s-word.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif">Dean's-word.aspx</a>0نعملا
 • قسم التغذية السريرية<a href="/AR/Colleges/Applied_Medical_Sciences/Pages/Department-of-Clinical-Nutrition.aspx">Department-of-Clinical-Nutrition.aspx</a>24نعملا
 • الخطة الدراسية <a href="/AR/Colleges/Applied_Medical_Sciences/Pages/Curriculium.aspx">Curriculium.aspx</a>27نعملا
 • الأقسام0نعملا
 • البرامج<a href="#">#</a>0نعملا
 • الخطة الدراسية<a href="/AR/Colleges/Applied_Medical_Sciences/Pages/Curriculium.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif">Curriculium.aspx</a>0نعملا
 • البرامج الدراسية<a href="/AR/University_programs/Pages/default.aspx?PageNumber=1and&amp;Campusddl=1and&amp;Collegesddl=كلية%20العلوم%20الطبية%20التطبيقيةand">default.aspx</a>0نعملا
 • أعضاء هيئة التدريس<a href="/AR/Education_Committee_Members/Pages/default.aspx?ddlColleges=8and">default.aspx</a>0نعملا
 • الأدلة والإجراءات والنماذج<a href="#Guide_book">#Guide_book</a>0نعملا
 • للتواصل0نعملا
 • عن الكلية:Foundation&#58; Faculty of Applied Medical Sciences was established based on sematic decision No. 10093/M at 21/11/1428 H, and decision of the Ministry of Higher Education No. 20/46/1428, <a href="/AR/Colleges/Applied_Medical_Sciences/Pages/About-College.aspx">About-College.aspx</a>
  عن الكلية:
  Foundation: Faculty of Applied Medical Sciences was established based on sematic decision No. 10093/M at 21/11/1428 H, and decision of the Ministry of Higher Education No. 20/46/1428,
 • <a href="/AR/pages/ForgotPassword.aspx">ForgotPassword.aspx</a>Internal;#Colleges;#Departments;#Deanships;#True<a href="/AR/PublishingImages/Ads/Untitled-1.jpg">Untitled-1.jpg</a>
  أعلن هنا Adv here
 • <a href="/AR/Pages/UserRegistration.aspx">UserRegistration.aspx</a>Internal;#Colleges;#Departments;#Deanships;#True<a href="/AR/PublishingImages/Ads/0202.jpg">0202.jpg</a>